Проблемът за болката има особено значение за медицинската практика. През последните години се наблюдава стремеж всички стоматологични манипулации и интервенции да се извършват безболково.

 

Обезболяването в хирургичната стоматология и лицево-челюстната хирургия е основен метод в многообразната лечебно-амбулаторна и оперативна дейност. Много от оперативните намеси изискват общо обезболяване, тъй като са особено тежки, продължителни и рискови, поради това, че лицево-челюстната област е силно инервирана и кръвоноснабдена шокогенна и оперативната работа се извършва в съседство с големи кръвоносни съвове и нерви.

 

Във всекидневната практика се използува както местното, така и общото обезболяване: премедикация, местно обезболяване с контактна /апликационна/ аналгезия, обезболяване посредством апарати /електро-лазерна акупунктура и други/.

 

Местното обезболяване има важно приложение при кариеса, пулпита, периодонтита, изпиляване на зъбите с витална пулпа. За избягване на усложнения инфилтрационната и проводната анестезия трябва да се прилагат много внимателно, като предварително трябва да се получи информация за прояви на свърхчуствителност, непоносимост и алергия. Общото обезболяване се извършва от лекар-анестезиолог с прилагане на съответна апаратура.

Какво може да спомогне за премахване на болката?

VibraJect премахва болката от убождането на иглата на спринцовката на основата на т.нар. Gate Control Theory. Микроелектромотор с батерии се прикрепва към конвенционална карпулна спринцовка като предизвиква вибрации на иглата с определена предварително честота. Високочестотните трептения на иглата стимулират нервните окончания и блокират провеждането на болковите импулси към мозъка. Така пациента не усеща убождането на иглата и приема без проблеми анестезията. Методът има изключително предимство при работа с деца и пациенти с повишена тревожност и дентална фобия.

Ефикасността от приложението на вибриращото приспособление и повлияването на нивата на болковото усещане на пациентите е изследвана задълбочено от P. MURRAY, K. TERRETT, E. LYNCH, and D.L. HUSSEY, Queen's University of Belfast, United Kingdom. Клиничните проучвания извършени в Кралския Университет в Белфаст – Северна Ирландия се провеждат върху две групи пациенти, на които се прави анестезия като част от стоматологичното им лечение. На едната група се поставя инжекционна анестезия по конвенционалния метод, а на другата с употребата на VibraJect. Не се използва повърхностен анестетик и при двете групи. Пациентите определят почувстваната болка в скала от 1 до 10. Конвенционалната група има цифрово изражение на болката средно 4,6 (+/- 0,414). VibraJect групата има средна проява на болката 1,71(+/- 0,235). Инфилтрациите в областта на горния фронт и проводната анестезия долу в дясно дават по-отчетливо намаляване на болката при употребата на VibraJect.

Изводът е, че с приложението на приспособлението при интраорална анестезия се предизвиква значително намаляване на нивата на болковото усещане.Комплектът съдържа микроелектромотор, 3 автоклавиращи се клипса, 6 батерии и е с Европейски сертификат.

Употреба

 

VibraJect не изисква специална техника. Не е необходима употребата на повърхностен анестетик при приложението му. Стоматологът поставя клипса заедно с прикрепения към него микромотор към карпулната спринцовка и го пуска в действие чрез леко завъртане на горната подвижна част, която е оцветена в черно. Използват се стандартните техники за поставяне на анестезия,както проводна и инфилтрационна, така и интралигаментарна. След употреба клипса се отстранява от карпулата за автоклавиране, а мотора се отделя и повърхността му се почиства със спирт или друг повърхностен дезинфектант. Той може да бъде поставен на някой от другите два клипса , които са в комплекта за следващия пациент.

Защо се употребява VibraJect?

 

Инжекциите предизвикват страх, който е №1 за стоматологичните пациенти и както се съобщава от литературните източници 55% от спешните състояния в стоматологичния кабинет се получават след или по време на анестезия. VibraJect е ефективен при всички типове инжекционно обезболяване, включително интралигаментарно, палатинално и блокади. VibraJect  е лесен и удобен начин за опростяване на анестезията и да се намалят неприятните усещания за пациента. Има група пациенти, които понасят болката по-добре от други. Тези с висок праг на болката могат да не усещат значителна разлика при употребата на  VibraJect. VibraJect  е за тези, които преживяват и усещат болката поради ниският си праг на поносимост. Тъй като е невъзможно да се определи в момента индивидуалният праг на болката се препоръчва употребата на устройството при всички пациенти, тъй като няма контраиндикации.

Подобни продукти

 

Съществуват само 2 аналогични продукта - Wand и Comfort Control Syringe. И двата са свързани с много чувствителна техника и изискват много време за изпълнение на анестезията. От друга страна те са много по-скъпи и изискват закупуването на специална обвивни касета и защита от стоматолога, понеже работят с електрически ток от мрежата.

 

 

 

За Нас

Дентална клиника "Св. Аполония" предлага високо качество на обслужване, сигурност и удобство при медицинските манипулации и щастлива усмивка всеки ден!

Услуги

 В клиниката се оказва пълен спектър стоматологични услуги, които включват - диагностика, лечение и профилактика на денталните заболявания. 

Екип

В нашата клиника работят специалисти някои, от които са с над 30 годишен опит в денталната медицина. За вашето лечение са на разположение:

Д-р Венцислав Стоев

- Д-р Богомил Стоев

- Д-р Ира Бончева

Контакти

ул. "Бачо Киро" 16 ет.1
София 1000, България
+359 (2) 470 16 16

 

Наши партньори:

Joomla Template by Joomla51.com